Zarządzanie i regulamin porządku domowegoZarządzanie i regulamin porządku domowego i funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - czyli to w wyniku rozliczanie wspólnot mieszkaniowych powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Niestety, niezwykle mało osób wie trochę odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, zwany wówczas w szeregu przypadków zarówno zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązki administratorem, może być także zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a tylko pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i przynieść ulgę go w zakresie czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co historia się z budynkiem. Jest to jednak sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli także pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty także czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora dodatkowo współpracy z poprzednio (stanowi swoiste ogniwo pośrednie między ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej 2018

Komentarze: 2


noavatar.png
Boguchwała Soniu 2020-05-06

Naprawdę lubię oglądać tę witryne, ma dobrą treść.

noavatar.png
Zbigniew Góral pracownik działów kadr 2020-05-09

Przeczytałem tu kilka dobrych rzeczy. Oczywiście zakładka cen do ponownego sprawdzenia. Zaskoczę, ile wysiłku wkładałeś do jednego z tych wspaniałych stron informacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top